příběhklienta

Jak jsem pomohla jednomu z klientů?

Snížení nákladů na bydlení

O případu

Životní pojištění chrání klienty v případě krátkodobého a dlouhodobého propadu příjmu, z nichž ten dlouhodobý může být fatální. Bavíme se zde především o invaliditě, závažných onemocnění (rakovina, infarkt, ...), pracovní neschopnosti a také o zajištění pozůstalých v případě smrti. Cílem je zabezpečit klienty tak, aby jim byla zachována jejich životní úroveň, nemuseli čerpat peníze ze svých rezerv, byli finančně soběstační a nemuseli se spoléhat na pomoc od své rodiny a přátel. Finanční prostředky tak mohou využít nejen na úhradu svých nákladů (bydlení, jídlo, děti,...), ale také na léky, konzultace u významných nebo zahraničních lékařů, lepší nebo alternativní léčbu a zdravotní pomůcky.

Obecně nelze říci, že některá pojišťovna je dobrá nebo špatná. Většinou je každá silná v něčem jiném a proto se nabízí možnost jejich kombinace a využití tak jednotlivých silných stránek.

Tato varianta je optimálním zajištěním. Klient se může spolehnout na pojišťovnu a vyhne se tak nutnosti čerpat vlastní rezervy nebo žádosti o pomoc příbuzné. Tato varianta zajistí finanční soběstačnost.

Bilance


Příjmy: 47 000 Kč
Výdaje:
Domácnost 10 910 Kč
Bydlení 7 200 Kč
Doprava 3 700 Kč
Rezervy 7 837 Kč
Ostatní 499 Kč
Celkem volných prostředků 19 490 Kč

Jak jsem pomohla snížit životní náklady?

  • původní výše závazků: 0 Kč
  • původní splátka závazků: 0 Kč
  • aktuální výše závazků: 4 320 000 Kč
  • aktuální splátka závazků: 17 520 Kč

Pojďme se vzájemně poznat. Vyberte si termín.


Zlepšujte svou finanční gramotnost a dostávejte Explicitní News pravidelně

Pohlídám za Vás trendy na trhu a informuji o příležitostech jako první. No spam.